فرم مشخصات گروههای آموزشی استان اردبیل

 

مشخصات سرگروههای   واعضای  گروه آموزشی رشته برق -الکترونیک استان اردبیل

 

نام ونام خانوادگی

روزهای حضور در گروه استان

سمت در گروه اموزشی استان

آدرس  پست الکترونیکی

فنی وحرفه ای

الکترونیک

الهام ابوالفضلی

سه شنبه

سرگروه الکترونیک

Abolfazli_elham@yahoo.com

Ardabil_electefani@yahoo.com

 

ابراهیم عزتی

سه شنبه

سرگروه الکترونیک

Ebe.elec@yahoo.com

الکتروتکنیک

میر تقی سیدی

سه شنبه

سرگروه الکترونیک

mtseyedi@gmail.com

کاردانش

الکترونیک

ابراهیم عزتی

سه شنبه

سرگروه الکترونیک

Ebe.elec@yahoo.com

الکتروتکنیک

احد پورعلی

سه شنبه

سرگروه الکتروتکنیک

Apu1355@yahoo.com

مسعود باقری

سه شنبه

سرگروه الکتروتکنیک

-------------------------------

 

 

مشخصات آدرس الکترونیکی گروههای اموزشی استاناردبیل

نام استان

شهر ومنطقه وناحیه

شاخه ورشته

آدرس وب سایت و وبلاگ

اردبیل

اردبیل

فنی و حرفه ای الکترونیک

www.artaelect.blogfa.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اعضای گروههای آموزشی رشته های الكتروتكنيك و الكترونيك شاخه فنی وحرفه ای و  کاردانش   مناطق تابعه استان اردبیل               

رديف

نام ونام خانوادگي

رشته

شاخه

نام منطقه

روزهای حضور در اداره

آدرس ايميل

آدرس سایت ویا وبلاگ

1

محمد باقر عبدی

برق

الکتروتکنیک

خلخال

سه شنبه

-----------------------

--------------

2

ناصر سلیمان پور

برق

الکترونیک

نمین

چهار شنبه

Naser_soleymanpour@yahoo.com

--------------

3

عارف نامور

برق

الکترونیک

گرمی

سه شنبه

Arefn33@yahoo.com

-------------

4

یوسف علیاری

برق

الکتروتکنیک

مشکین شهر

سه شنبه

--------------------------------------

-------------

5

جعفر رضازاده

برق

الکتروتکنیک

مشکین شهر

سه شنبه

-------------------------------------

-------------

6

اماموردی سه برادر

برق

الکترونیک

مشکین شهر

سه شنبه

------------------------------------

-------------

7

طاهر سرتاجی

برق

الکتروتکنیک

پارس آباد

سه شنبه

Sartaji_edu@yahoo.com

-------------

8

داود کاظم پور

برق

الکتروتکنیک

ناحیه 1 اردبیل

سه شنبه

Poya_tarh@yahoo.com

-------------

9

عارف فتح الهی

برق

الکترونیک

ناحیه 2اردبیل

سه شنبه

Afd16582@yahoo.com

-------------

10

بنیامین فیوضات

برق

الکتروتکنیک

ناحیه2اردبیل

سه شنبه

--------------------------

-------------

11

افشین عباسپور

برق

الکتروتکنیک

ناحیه 2اردبیل

سه شنبه

g-electro.kardanesh@iran.ir

-------------

                                                                                           

+ نوشته شده در  ۹۰/۱۰/۰۶ساعت 11:48  توسط الهام ابوالفضلی |